Disclaimer

Bij het maken van een afspraak gaat u ook akkoord met onze voorwaarden. Hierbij is het van belang om te weten dat onze test, net zoals alle op dit moment bekende (PCR en Antigen) testen die als doel hebben om een infectie met het virus SARS-CoV-2 op te sporen, geen 100% zekerheid garandeert ten aanzien van de testresultaten. Het testresultaat dient als indicatief te worden beschouwd, waarbij de test en bijbehorende testresultaten voor eigen rekening en risico komen van de geteste persoon, alsook de manier waarop dit gebeurd.

Op grond van het bovenstaande begrijpt de te testen persoon dat snelgetest.nu op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de testresultaten of eventuele conclusies die gebaseerd worden op de testresultaten.

De aansprakelijkheid van snelgetest.nu uit hoofde van deze test voor directe schade is derhalve beperkt tot de vergoeding die is betaald voor de test en snelgetest.nu is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, incl. evt. claims voor gederfde inkomsten, gederfde winst en/of bedrijfsstaking.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u liever persoonlijk contact?
We staan u graag te woord.